Zemgales skaistā daba

Zemgales skaistā daba

Pirmo reizi rakstu avotos Zemgale (Simkala) ir pieminēta rūnu rakstos uz Mervalas rūnu akmens pēc 1000. gada m.ē. Pēc senkrievu hronikām zināms, ka 1107. gadā zemgaļi pie Daugmales sakāva iebrukušo Polockas kņazistes karaspēku, kas vēlējās tiem uzspiest meslu atkarību, radot tam 9000 vīru lielus zaudējumus. Upmales zeme (Austrumzemgale) 1219. gadā pieņēma kristīgo ticību un tika iekļauta Sēlijas bīskapijā, bet tās otrais bīskaps Lamberts savu rezidenci 1225. gadā no Sēlpils pārcēla uz Mežotni. Zemgales bīskapija tika nodibināta 1226. gadā, un zemgaļu ķēniņš Viestarts piekrita atļaut savā zemē sludināt kristīgo ticību, taču pats nekristījās un saglabāja pārvaldību pār savu zemi. Zobenbrāļu ordeņa, kristīto līvu, latgaļu un Pleskavas karaspēks 1236. gadā iebruka zemgaļu Saules zemes teritorijā, tagadējā Šauļu apriņķī. Apvienotais zemgaļu un žemaišu karaspēks Saules kaujā sakāva krusta karotājus. Krita ordeņa mestrs Folkvins un gandrīz visi ordeņa brāļi, tādēļ Zobenbrāļu ordenis tika likvidēts un izveidots Livonijas ordenis kā Vācu ordeņa daļa. Ar Romas pāvesta rīkojumu par Zemgales [bīskapijas] dāvināšanu un dalīšanu Rīgas arhibīskaps, Rīgas domkapituls un Vācu ordeņa virsmestra vietnieks 1254.gada aprīlī pēc izlozes sadalīja Zemgali trīs daļās. Rīgas arhibīskapam tika Silene un Žagare (vēlāk tika atdotas Lietuvai), Rīgas virsbīskapijas domkapitulam Dobene un Spārnene (vēlāk tika atdotas Livonijas ordenim), bet Vācu ordenim Tērvete un Dobele.

Zemgale – ziedošs kultūrvēsturisks reģions valsts dienvidu centrālajā daļā, kas ietver Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Jelgavas rajonus un Jelgavas pilsētu.
Zemgalē ir viss, ko kāro sirds – līdz apvārsnim skatāmi ziedošu rudzu, kartupeļu un rapša lauki, vējdzirnavas, kur vējam aizķerties, neskaitāmi teātra un mūzikas festivāli, bagātīgi gadatirgi pavasaros un rudeņos, iecienītas ogošanas, sēņošanas un makšķerēšanas vietas, senatnīgas vai modernas viesu mājas, kur saimnieki cienā ar Tērvetē vai Bauskā brūvētu, pašu audzētu miežu alu, gādīgas namamātes ceptiem speķa pīrāgiem un daudziem citiem ekoloģiski tīriem lauku labumiem.


Aizkraukles rajons

Untitled 10.jpg - 117.1 KBAizkraukles viduslaiku ordeņpils drupas atrodas pie Kariekstes ietekas Daugavā. Pils lielā steigā celta 1224. gadā, lai aizsargātos no lietuviešu sirotājiem.

Meļķītāru Muldas akmens
Adrese: Aizkraukles novadā, apmēram 5 km aiz Skrīveriem kreisajā pusē jānogriežas uz zemes ceļa. Apmēram 3 km aiz pārbrauktuves, 100 m pa kreisi no ceļa ir akmens.

akmens1.jpg - 73.58 KBMuldas akmeni sauc arī par Upurakmeni un Velna akmeni. Tajā ir muldveida iedobums, kurā mūsu senči ziedoja pirmā kūluma labību, vārpas, sviestu un pienu.

Akmens ir 3 m augsts, tā virsmā iekalts liels iedobums, ko uzskata par lielāko mākslīgo iekalumu Latvijā.

Kalnaziedu svētozols

Untitled 12.jpg - 75.99 KBAtrodas apmēram 300 m uz dienvidiem no pilskalna. Ozols cietis divos pasaules karos, to spēris zibens, divreiz dedzinājuši cilvēki. Pēdējo dedzināšanu ozols neizturēja un pēdējā zaļojošā atvase nokalta 1994. gadā. Ozola stumbrs pārvērsts piemineklī zem sargājošas jumja zīmes.

Dabas parks "Daugavas ieleja"

daugavas_ieleja1_300.jpg - 33.22 KBIelejas teritorija aizsargājama jau kopš 1962. gada, tas atrodas vienā no senāk apgūtajiem un apdzīvotajiem apvidiem Latvijā. Dabas parks atrodas Aizkraukles, Skrīveru un Sērenes pagastu teritorijās 1091 ha platībā, no tā 1/5 aizņem Daugava.
Ieleja ir vienīgais dabiskais HES celtniecības rezultātā mazpārveidotais Daugavas posms, kurā saglabājušās visas upes izveidotās terases. Šeit novērojama bagātīga augu pasaule un izveidojušies vairāki aizsargājami mežu un pļavu biotopi. Īpaši aizsargājami Eiropā ir platlapju meži Daugavas senlejas labajā krastā.

Bauskas rajons

Mini Zoo „Dobuļi”
Adrese: 34 km no Rīgas, braucot pa Rīgas – Bauskas šoseju, pagrieziens uz Stūriem
Tālrunis: 29177846

Untitled 14.jpg - 102.31 KBPutnu dārzs,  visplašākās dažādu šķirņu vistu kolekcijas Latvijā, eksotiskie fazāni, krāšņie pāvi, Burgundijas tītari, ekskluzīvus baloži. Kopā trīsdesmit šķirņu putni. „Dobuļos” var iepazīties ar eksotiskajām Vjetnamas melnajām pundurcūciņām, draiskajām kamerūnas kaziņām, dažādu šķirņu trušiem, aitām, nūtrijām un ēzelīti. Saimniecībai ir zaļais sertifikāts.Iespējama no putnu spalvām darinātu suvenīru iegāde.

Bruknas muižas pils
Adrese: Bruknas muiža Dāviņu pagasts

Untitled 16.jpg - 66.39 KBPils celta 18.gs. 3.ceturksnī, pārbūvēta 19.gs. 2.ceturksnī. Tā ir vienstāvu būve ar divstāvu centrālajiem būvapjomiem, kam abās fasādēs piekļaujas plakani portaki ar joniskā ordera pilastriem un diviem sānu korpusiem, kas izvirzās gar pagalmu, parka pusē veidojot dubultu T - veida plānu. Līdz mūsdienām ir saglabājusies daļa no koka apdares, dažu logu aiļu slēģi un misiņa durvju viras ar ozolzīlītes gabinām.
1919.-1966. g. muižas kungu mājā izvietoja pamatskolu.

No 1927.-1931. g. muižas kungu mājā notiek remontdarbi, bet jau 1935. g. bijusi runa par ēkas pārbūvi, lai to pielāgotu skolas vajadzībām. Pēc skolas slēgšanas, kungu mājas pārbūves darbi saistās ar virkni aizmūrētu durvju aiļu un starpsienu izbūvi, lai ēku pielāgotu atsevišķu dzīvokļu iekārtošanai. Pie lielās pils zāles tika izveidota skatuve un telpa kinomehāniķim.

Dobeles rajons

Zemgaļu pilskalns un Livonijas ordeņa pilsdrupas

P7070583.jpg - 121.24 KBNetālu no pilskalna jau 1000 gadus p.m.ē. atradusies Dobeles senāko iedzīvotāju - zemgaļu apmetne. Bērzes upes labajā krastā, senās pilsētas ielokā bijusi uzcelta zemgaļu koka pils. Tā pastāvējusi līdz 1289.gadam, kad zemgaļi atkāpjoties to nodedzina. Tās vietā Livonijas ordenis uzceļ mūra pili. Līdz 1562.gadam Dobeles pils ir garnizona priekšnieka un vienlaikus novada pārvaldnieka - komtura - mītne. Kurzemes-Zemgales hercogistes laikā pili pārrauga vairāki komendanti, pēdējais no tiem - kapteinis Kristofs Georgs fon Offenbergs. Pēc 1729.gada pils vairs netiek apdzīvota. Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Livonijas ordeņa pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Adrese:
Institūts  atrodas 70 km no Rīgas, Dobeles pievārtē – vietā, kur Austrumkurzemes augstiene pāriet Zemgales līdzenumā

4.jpg - 215.87 KBTas ir zinātnisks centrs, kas pēta ar augļkopību saistītus jautājumus, kā arī veic selekcijas darbu.

Latvijas Valsts Augļkopības institūts kā pastāvīga institūcija – ar nosaukumu “Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija “ (DDSIS) tika izveidota 1995.gadā, atdalot to ar 35 ha lielu dārzu no Dobeles Augļkopības izmēģinājumu saimniecības.

Klimatiskie apstākļi augļkopībai šajā rajonā piemēroti, tāpēc iespējams audzēt arī augļaugu kultūras un šķirnes, kuru audzēšana Latvijā ne visur padodas: bumbieres, saldos ķiršus, aprikozes, persikus utt.

Šeit atrodas selekcionāra Pētera Upīša piemiņas muzejs. Tradicionāli ik pavasari krāšņajā ceriņu ziedēšanas laikā šeit notiek opermūzikas koncerts

Ķestermežs

kestermezs.jpg - 72.43 KBMeža parks ar brīvdabas estrādi ir iecienīta dobelnieku atpūtas vieta. Tā nosaukums cēlies no Dobeles latviešu draudzes ķestera mājām, kas šajā vietā atradušās līdz Pirmajam pasaules karam.

Ar slaikajām priedēm, Bērzes upes līkumiem un stāvajām gravām Ķestermežs ir skaists jebkurā gadalaikā un ir kļuvis par dobelnieku iemīļotu pastaigu un atpūtas vietu. 1905. gadā parkā rīkotas slepenas revolucionāru sapulces, bet 1919. gadā tur nošauti un apbedīti Dobeles padomju aktīvisti. Viņu piemiņai uzstādīts liels akmens. Lejā pie Bērzes upes uzcelta brīvdabas estrāde, kur vasarās notiek koncerti, festivāli, balles un diskotēkas.

Pokaiņu mežs
Adrese:
Senpokaiņi, Naudītes pagasts
Tālrunis: 63729164

Pokainu_mezs_11.JPG - 55.62 KBPokaiņu mežs ir jauns un neparasts tūrisma objekts 13 km attālumā no Dobeles, braucot Īles virzienā. Pokaiņu meža masīvs, izvietojies uz stāviem pauguriem un dziļām ielejām, veido gleznainu ainavu. Neparastumu vietai piešķir dažāda izmēra akmeņu sakopojumi. Nelieli, vidēji lieli un pavisam lieli tie stāv gan atsevišķi, gan ir sapulcējušies grupās, kaudzēs, akmens "upēs" un valnīšos. Zintnieki, dziednieki un ekstrasensi Pokaiņus nešaubīgi uzskata par senu svētvietu.

No 90.gadu vidus savās brīvdienās te ir strādājuši tūkstošiem talcinieku no visām Latvijas malām, attīrījuši akmeņu kaudzes un dīķīšus, veidojuši takas, devuši objektiem nosaukumus.
Pokaiņu mežs garantē piedzīvojumus, mostifikācijas un pārsteigumus. Nekad nevar zināt, kurp tevi aizvedīs meža vadātājs, bet atpakaļceļš vienmēr būs jāatrod pašam.
Cilvēki šeit meklē kaut ko vairāk, nekā tikai pabūt dabā. Vieta izstaro savdabīgu enerģiju, ko daudzi cilvēki sajūt kā dažādus strāvojumus. Citi redz vīzijas, bet dažs uztver informācijas plūsmu. Gidi un Pokaiņu meža apmeklētāji stāsta arī par novērotām anomālām dabas parādībām.

Tūristiem iesakām nemeklēt Pokaiņos pārdabiskus brīnumus, bet ļauties apkārtnes mieram un savām izjūtām, ieklausīties sevī.

Jelgava

4526116785_p.jpg - 1.14 MBJelgavas pils parks veidots 1817. gadā agrāko pils vaļņu vietā. Parkā ir kanāli un tiltiņi, pils ēkas un Gubernatora saliņa. Šeit aug arī vairāki dižkoki – divas zirgkastaņas, piramidālais ozols un pelēcīgā apse.

Raiņa parks ir iecienīta jelgavnieku atpūtas vieta. Parkā aplūkojams Kārļa Zemdegas veidotais Raiņa krūšutēls. Dzejnieks vairākus gadus strādājis Jelgavā par advokāta palīgu.

Pils parks sākts veidot 1817. gadā agrāko pils vaļņu vietā. Pils salā izvietotajā parkā ir romantiski kanāli, tiltiņi, pils ēkas, Gubernatora saliņa, kas padara to par vienu no skaistākajiem parkiem Jelgavā. Pils parkā aug daži dižkoki – divas zirgkastaņas, piramidālais ozols, pelēcīgā apse. Rīgas ceļa labajā malā pie Driksas kādreiz bija 1913. gadā celtā Pils teātra ēka, kas pēc Otrā pasaules kara tika noārdīta. Par tās atrašanās vietu liecina vien balta dekoratīva parka vāze.

Skvērs Mātera ielā

Untitled 18.jpg - 57.63 KBSkvērs Mātera, agrāk Kannulējēju, un Vaļņu ielas stūrī ir kā zīme vietai, kur kādreiz beidzās viduslaiku pilsētas nocietinājuma vaļņi. Hercoga Jēkaba laikā veidotos vaļņus ieskāva ūdens grāvis, kas laika gaitā aizsērēja un karstā laikā sāka nelabi ost. Jelgavnieki vāciski šo vietu sauca par „Faulen Teich” (smirdošais dīķis), bet latviski iegājās nosaukums Paula dīķis. Kad 20. gadsimta sākumā pilsētas vara nolēma vecos nocietinājumus nojaukt un grāvjus aizbērt, likvidēja arī Paula dīķi. Tā vietā uzcēla Nikolaja baznīcu un izveidoja skvēru. Nikolaja baznīca pēdējā karā tika nodedzināta un pēc tam nojaukta.

Jēkabpils rajons

Gārsenes muiža. Gārsenes pamatskola
Adrese:
Gārsienas pagasts
Tālrunis: 29490656
Cena: Gārsenes taku apmeklējums - Ls 0,30/0,20, ar gidu - Ls 2,00, ugunskuru un atpūtas vietas - Ls 1,00-2,00.

2_1059155523_web.jpg - 46.69 KBZemgales novada Jēkabpils rajona pierobežā ar Lietuvu atrodas Gārsenes pagasts. Braucot pa Rīgas - Neretas – Daugavpils šoseju, posma Aknīste – Daugavpils 7. kilometrā nogriežoties pa labi, pēc 2,5 km Jūs nokļūsiet Gārsenes pagasta centrā.

Pie Gārsenes pils plešas bijušais muižas parks, kurā sākas vairākas labiekārtotas pastaigu un izziņas takas 7,1 km garumā ar ierīkotām atpūtas un ugunskuru vietām, uzstādītas norādes. Takās apskatāmi vairāk kā 40 unikāli dabas objekti un visi pagasta ievērojamākie arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļi. Netālu atrodas Zuju un Vecmuižas ezeri.

Kultūrvēsturiskā taka ved līdz Gārsenes baznīcai, kurā apskatāmas ērģeles, labi saglabājušās vitrāžas, interesanta iekšējā koka apdare. Baznīcā dievkalpojumi notiek katru trešo sestdienu. Vēl aplūkojama baronu dzimtas kapliča, celta klasicisma stilā 1904.g. kā barona Budberga piemiņas velte agri mirušajai pirmajai sievai - baronesei Vorsai-Budbergai, arhit. E. Kupfers. Patiesie vēsturiskie notikumi ar vairākkārtējo baroneses pārapbedīšanu radījuši teikas un leģendas, tajā skaitā arī par Gārsenes pils spoku - Zilo dāmu.

Zaļajā takā, kas vijas pa Dienvidsusējas sienieleju, ir unikāli dabas objekti - dižakmeņi, dižkoki un stāvkrasti.

Baronu pastaigu taka – 2,4 km. Tajā iekļauts Tējas kalniņš – baronu ģimenes atpūtas vieta pie Gārsenes upes dzirnavām; dīķis, kurā barons peldējies; ošu aleja; Dainu akmens; dižvīksna – trešā lielākā Latvijā; izveidota ugunskura vieta un atpūtas vieta bērniem. Šeit varam redzēt un uzzināt visu par Vistas kāju, Trejmeitiņām, Altārakmeni, Mīlestības saliņu, Barona krēslu un lielo Lutausi.

"Jāņsēta"
Adrese: "Jāņsēta", Mežāres pagasts
Tālrunis: 65274757, 26519231
Cena, Ls:  2,50/1,50/pers. - apskate (fotogrāfēšana cenā)
2,00-6,00/pers. strausa olu un gaļas degustācijas (pēc vienošanās)

jaanseeta_1.jpg - 49.77 KBDienvidāfrikas strausu apskate. Strausu olu (marts - septembris) un strausu gaļas degustācija, pārdošana. Suvenīri no strausu spalvām un olām.

Vārnavas Vīna kalns
Tālrunis: 29468141, 65229114
Cena: Ls 5,00 grupai

GetFile.aspx.jpeg - 88.15 KBAtrodas Viesītes pilsētas lauku teritorijā.  Brauc no Viesītes Sunākstes virzienā 5 km, sekojot norādēm, pagriežas pa labi. Brauc garām vecajai (sabrukušajai) Vārenbrokas muižai un skatās labajā pusē norādi „Rudzīši”.
Ēvalda Pūpola vīnogu kolekcija. Iespēja nogaršot Latvijas vīnogas, nopirkt vīnogulāju stādus.

Gulbji” - atpūtas un dzīvesziņas saimniecība

Atrodas Rubenes pagastā starp Raiņa Saules zemi Tadenavā un atjaunoto Rubenes parku.
Tālrunis: 26416231

Atpūta pie trīs ezeriem - Gulbju, Kausiņa un Dronku. Šeit atrodas bioloģiski vērtīgās pļavas, veldzējošs avota ūdens, melnā pirts, senu sadzīves priekšmetu kolekcija.
Pieejamas daiļdārznieces Ritas Skrējānes konsultācijas.

"Neaizmirstules"
Adrese:
"Neaizmirstules", Atašienes pagasts
Tālrunis: 26340298
Cena: Ls 1, skolēniem Ls 0,50

Saimniece Sanita iepazīstinās ar lauku sētas iemītniekiem: kazām un mājputniem - zosīm, pīlēm, vistām, tītariem un to mazuļiem. Iespēja degustēt kazas sieru, samīļot un pabarot kazlēnus.

Marinzejas muiža
Adrese: Atašienes  pagasta centrā
Tālrunis: 65277194, 65277124
Cena: Ls 0,10/0,20

image-5347.jpg - 53.37 KBLabi saglabājies muižas apbūves komplekss ar pili un parku. Pils celta 1845.-1847.gadā, pamati uzmūrēti uz Bārbaļu pussalā zāģēto milzu ozolu pāļiem. Pašlaik pilī atrodas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola.

Asares pilsdrupas un parks
Adrese:
Asares pagasta centrā
Tālrunis: 65265342, 26401153
Cena: 0,20, Gids 1,50 – pieteikt iepriekš

C02q1849.jpg - 14.07 KBAsares muižas komplekss ar pilsdrupām, Asares baznīcu, Asares muižas parku, Tempļa kalniņu, novadpētniecības muzeju.

Krustpils pils - Jēkabpils vēstures muzejs
Adrese: Rīgas iela 216b
Tālrunis: 65221042
Cena: pils+pagrabs: 0,40 (skolēni) 0,60 (studenti), 0,80 (pieaugušie)

Untitled 20.jpg - 75.06 KBPirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem, bērnu namu audzēkņiem, Latvijas muzeju darbiniekiem – ieeja Krustpils pilī bez maksas

Krustpils viduslaiku pils vēsture, padomju armijas istaba, viduslaiku pils pagrabi ar krusta velvēm. Izstādes pils tornī. Audiogids latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

"Nakts Krustpasakas” – ekskursija vēlā vakara stundā ar spokošanos, jokošanos, naksnīgu pastaigu pa pils pagrabu labirintiem. Pieaugušajiem - karstvīna degustācija.
Cena – no 2,50 (skolniekiem), no 3,00 (pieaugušajiem, saskaņojot programmu ar pasūtītāju). Iepriekšēja pieteikšanās. Tikai grupām no 30 cilvēkiem.

“Gaismu pašu rokām” – Atklājumi un noslēpumi sveču liešanā. Iespēja ikkatram izliet savu sveci kā piemiņu - suvenīru no Krustpils pils.
Cena – 0,60/0,80. Iepriekšēja pieteikšanās. Grupām no 10 cilvēkiem.

"Alvas rota man ir dota" - Pašu rokām gatavotie alvas ornamenti lilijas zieda formā, līdzīgi tiem, kas baronu Korfu ģerbonī uz vienas no restaurētajām pils sienām.
Cena - Ls 1,00/1,20. Iepriekšēja pieteikšanās. Grupām no 10 cilvēkiem.

“Ziemassvētku pasaka pilī” – Svinēsim Ziemassvētkus Krustpils pilī! Viesošanās pils Ziemassvētku vecīša birojā, rotaļas un spēles. Rūķu - labo darbu novērotāju vēstījums, svētku pīrāgs ar tēju.
Cena – no Ls 50,00 grupai (atkarībā no dalībnieku skaita). Iepriekšēja pieteikšanās. Grupām no 30 cilvēkiem.

“Ziemassvētku svece” – Ziemassvētku programma ar svētku sveces liešanu.
Cena – 2,50 no dalībnieka. Iepriekšēja pieteikšanās. Grupām no 20 cilvēkiem.

“Baronu korfu kāzu tradīcijas” – Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem tiek piedāvāts svētku noskaņā iepazīt vienu no senākajām viduslaiku pilīm, izdejot pirmo kāzu valsi Krustpils pils zālē, kā arī iezvanīt laimes zvanu.
Cena –  no 25,00 (atkarībā no viesu skaita). Iepriekšēja pieteikšanās.

Komentāri (12)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!
ande medico di streghe, strego
Grande medico di streghe, stregone (veggente) Vedendo vodoh HOHO da oltre 40 anni Io sono al servizio del mondo per la forza e il potere del mio vodoun HOHO. Sto parlando in particolare nei seguenti rituali: rituale per diventare attraente rituale (e) a prendere con il suo ex rito per terminare il rito infedeltà per fermare il rituale per allontanare il rivale geloso (o rivali) rituale contro il materiale di rito gelosia per fermare il rituale per attirare la moneta cattiva fortuna rituale per un amante futuro di successo di avere un problema di matrimonio si hanno problemi nel concepire un bambino si hanno problemi nella vostra famiglia si hanno problemi finanziari. - il portafoglio magico dà un sacco di soldi. -Il gateway meticoloso dà un sacco di soldi. - Se vuoi farti amare o se il tuo amore ti ha lasciato, posso restituirlo in massimo 3 giorni. correrà dietro di te come un cane dietro il suo padrone. Amore duraturo. Fortuna a giochi, confusione, fedeltà, impotenza, malattia sconosciuta, anche casi disperati. , lavoro efficiente e veloce. Il successo garantito al 100%. Non abbiate paura, nessun problema senza soluzione. Sono rinomato per trovare una soluzione a tutti i tuoi problemi che ti infastidisce la tua soddisfazione è sempre rimasto la mia prima ambizione. Sono solo pagato dopo la soddisfazione trovata. Non esitate più, contattate direttamente. Email: marabousolution100@gmail.com
11.11.2017. plkst. 01:27
Justin Williams
Kam tas var attiekties Mēs piedāvājam personīgos, komerciālos un biznesa kredītus ar ļoti minimālām gada procentu likmēm līdz pat 3% laikā no 1 gada līdz 50 gadu ilgam atmaksas termiņam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam aizdevumus no € 10 000 līdz € 100 000 000. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Ieinteresētajām personām vajadzētu sazināties ar mani pa e-pastu Aizdevēja vārds: Justine Williams Aizdevēja e-pasts: unique2aal@gmail.com INFORMĀCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBU NAME: KREDĪTU SUMMA: ILGUMS: PHONE #: VALSTS: Piezīme. Lai saņemtu plašāku informāciju, visi e-pasta ziņojumi jānosūta uz mūsu e-pasta adresi unique2aal@gmail.com
23.09.2017. plkst. 16:07
Harry Ben
Jūs, kādi finansiāli grūti? Vai vēlaties uzsākt savu biznesu? Šī aizdevuma sabiedrība tika izveidota visā pasaulē ar cilvēktiesību organizācijām, kuras vienīgais mērķis bija palīdzēt nabadzīgajiem un cilvēkiem ar finansiālām dzīves problēmām. Ja vēlaties pieprasīt aizdevumu, atgriezieties pie mums ar informāciju zem e-pasta adreses: harrybeen029@gmail.com Vārds: Nepieciešamā kredīta summa: Ilgums: Mobilā telefona numurs: Paldies un Dievs svētī TRUST
03.09.2017. plkst. 20:16
PASTOR ERICK JONES
Vai jums ir parāds? Vai jums ir nepieciešams piesaistīt naudu par veselības aprūpes izmaksām vai samaksu? Parādus vai finanšu sadalījuma stāvoklī? PASTOR ERIC JONES KREDĪTU FIRM Ir šeit, lai palīdzētu jums 1: uzņēmējdarbības aizdevums 2: Skolas aizdevums 3: parāda konsolidācija 4: mājas īres maksa 5: nāves konsilācijas ETC, Sazinieties ar mums šodien: Pastorerickjones@gmail.com PALDIES
01.07.2017. plkst. 16:24
PASTOR ERICK JONES
Vai jums ir parāds? Vai jums ir nepieciešams piesaistīt naudu par veselības aprūpes izmaksām vai samaksu? Parādus vai finanšu sadalījuma stāvoklī? PASTOR ERIC JONES KREDĪTU FIRM Ir šeit, lai palīdzētu jums 1: uzņēmējdarbības aizdevums 2: Skolas aizdevums 3: parāda konsolidācija 4: mājas īres maksa 5: nāves konsilācijas ETC, Sazinieties ar mums šodien: Pastorerickjones@gmail.com PALDIES
01.07.2017. plkst. 16:23

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2018. gada 25. februārī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Izsaki viedokli

Vai Tu vēlies, lai sadaļa "Iegūsti ideālu figūru" tiktu atstāta arī pēc konkursa beigām?

Interesanti fakti

Singapūra ir lielākā valsts bez nevienas zemnieku saimniecības (~650 km2). Arī trīs pasaulē mazākajās valstīs (Vatikānā, Monako un Nauru) nav nevienas zemnieku saimniecības

Pasākumi

KARSTIE ZIEMEĻI – jaunās dramaturģijas lasījumu mēnesis Rīgā

Teātris United Intimacy rīko ziemeļu dramaturģijas mēnesi, piedāvājot publikas uzmanībai četrus izcilus mūsdienu dramaturgus. Publikai katru nedēļu būs iespēja kopīgi iepazīt pa...