Apskates vietas Aucē

Apskates vietas Aucē

Par Auces apkārtnes apdzīvotību liecina arheoloģiskie izrakumi Auces kapulaukā, kur atada vairāk nekā 0 senlietu – darbarīkus, ieročus, bronzas un sudraba rotaslietas, kādas bija raksturīogas zemgaļiem līdz 13. gs. Vecauces muiža rakstītajos avotos pieminēta ap 1616. g., un ar tās attīstību ir cieši saistīta vēlākā Auces izveide. 1889. g. muižas īpašnieki uzsāka par samaksu piešķirt zemes gabalus apbūvei. Līdz 1. pasaules kara sākumam jau bija iedalīts ap 150 gruntsgabalu un izveidojies Vecauces mists ar krogiem, tvaika dzirnavām, vilnas kārstuvi, ķieģeļu cepli, spirta brūzi. 1920. g. Latvijas vadība nopirka pili un Vecauces muižā ierīkoja Latvijas Universitātes lauksaimniecības studentu mācību saimniecību. Šajā laikā ievērojami attīstījās Vecauces infrastruktūra – bruģēja ielas, veidoja kanalizācijas tīklu, uzcēla sporta laukumu u.c. Šeit darbojās Tautas names, bibliotēka ar lasītavu, kinoteātris, iznāca laikraksti. 1921. g. Vecauces miestam piešķīra tiesības veidot pastāvīgu pašvaldību. 1924. g. Latvijas valdība apstiprināja prasijumu Vecaucei nosaukt par Auci un pie’’skīra tai pilsētas tiesības. Mūsdienu mierīgās Auces mazpilsētas galvenais tūrisma piesaistes objects ir Vecauces pils.

Mazā, šarmantā Auce pašā Lietuvas pierobežā tās apkārtnes ceļotājus saista ar krāšņām pilīm, seniem pilskalniem, dziednieciskiem avotiem un plašo Lielauces ezeru.


Vecauces pils un parks

Adrese: Akadēmijas iela 11a
Tālrunis: 63745302, 63745484, 29195959
Pils atvērta: P - Pt. 8:00 – 17:00, S - Sv. – iepriekš piesakot
Untitled 2.jpg - 95.5 KB
Pilsētas galvenā vertikāle ir Vecauces pils 30 m garais gotiskais tornis. Greznā pils, celta 1842. – 1848. g., bija viena no pirmajām angļu neogotikas stila pilīm Latvijā. Tās īpašnieki – baroni Mēdemi. Projekta autors - vācu arhitekts Fridrihs Štīlers. 1905. gada nemieru laikā pili daļēji nodedzināja, bet 1907. gadā to atkal atjaunoja. 1921. gadā Vecaucē izveidoja Latvijas Universitātes lauksaimniecības studentu mācību un pētījumu saimniecību, kas darbojas līdz šodienai.

Ap pili plešas 13 ha liels daudzu vietējo iedzīvotāju iecienītais ainavu parks ar vairākiem dīķiem, svešzemju koku un krūmu stādījumiem, pastaigu celiņiem un pieminekļiem – pirmajam mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce" vadītājam Jānim Bergam un profesoram Jānim Apsītim, kā arī Pirmajā pasaules karā kritušo vācu un krievu karavīru kapi.

Pašlaik Vecauces pils ir tūrisma un kultūras centrs, tajā iekārtota viesnīca, tiek rīkotas konferences, semināri, banketi un kāzas. Tiek rīkotas lauksaimniecības izstādes, Jaungada nakts balles.

Domes ēka


Adrese: Jelgavas iela 1
Tālrunis: 63745280

Untitled 4.jpg - 87.61 KBAuces pilsētas Domes ēka būvēta ap 1905. gadu privātskolas vajadzībām pēc ēkas īpašnieka Jāņa Lagzdiņa projekta no Vecauces miesta ceplī izgatavotiem ķieģeļiem. Skolas nosaukums bija "J. Lagzdiņa meiteņu četrklasīgā privātskola" un tā darbojās no 1911. līdz 1915. gadam. Pēc Pirmā Pasaules kara līdz 1927./28. mācību gadam ēkā darbojās miesta pamatskolas jaunākās klases. Laika gaitā ēkā atradās pilsētas valde, Jelgavas apriņķa policijas iecirknis, graudu noliktava, LPK Auces rajona partijas komiteja, MPS "Vecauce" kantoris. Tagad šajā ēkā atrodas Auces pilsētas dome.

Auces Evaņģēliski luteriskā baznīca

Adrese: Akadēmijas iela 1
Tālrunis: 63745609, 63745609, 26389875

Untitled 6.jpg - 95.92 KBBaznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka sākotnēji ir bijusi koka būve, kas celta Fridriha Fitinghofa valdīšanas laikā 1667. gadā.
1729. gadā baznīcā iespēra zibens un tā nodega. Atkārtoti tika uzcelta 1866.gadā.

Aspazijas laukums

Untitled 8.jpg - 103.39 KBNo 1920. līdz 1940. gadam Aucē bija stingri iesakņojusies tradīcija rīkot vismaz 6 gadatirgus gadā. Laukums bija bruģēts ar apaļiem laukakmeņiem, kurus izlauza 1954.gadā. Gar laukuma malām namu apakšējos stāvos atradās veikali, krogi, tējnīcas.
Aspazijas vārdu laukums ieguvis tādēļ, ka tas atrodas pilsētas centrā līdzās Raiņa ielai.
Šobrīd Aspazijas laukums ir ne tikai pilsētnieku iecienīta atpūtas vieta, bet arī satikšanās vieta, kas glabā daudz atmiņu, smieklu un noslēpumu.

Norbsa māja

Adrese: Raiņa iela 19

Untitled 10.jpg - 70.43 KBAr Auci saistās ievērojamu cilvēku – rakstnieces Irmas Grebzdes, literatūrzinātnieces, rakstnieces Ingrīdas Sokolovas, dzejnieces Veronikas Strēlertes dzīves. Gudrības pamatus iemācījušās vienā no skaistākajām ēkām Raiņa ielā, kur agrāk atradās pamatskola.
No 1910. gada līdz 1915. gadam šajā ēkā darbojās Cirkaļa tirdzniecības skola, bet no 2006. gada - Auces pasta nodaļa.

Māras dārzs

Adrese: O.Kalpaka iela 7
Tālrunis: 637454826, 26236558

Untitled 12.jpg - 100.45 KBSkaistākais daiļdārzs Aucē. Krāšņu puķu daudzveidība, baseins ar skaistām ūdensrozēm, strautiņi, ūdenskritums, daudz puķu stādījumu – to visu var redzēt Māras Hincenbergas dārzā. Saimniece labprāt sniedz konsultācijas un sagaida arvien jaunus ciemiņus.

Auces katoļu baznīca

Adrese: Bēnes iela 29
Tālrunis: 26191047

Untitled 14.jpg - 96.39 KBKad 1937. gadā tika dibināta draudze, tad arī sākās baznīcas celšana. Jau 1938.gada rudenī prāvests L.Kundziņš iesvēta jauno baznīcu. Baznīcas brīvplānu izstrādā būvinspektors Reizans no Jelgavas, kurš arī tālāk dod norādījumus par materiālu sagatavošanu un sazāģēšanu. Baznīcas celtniecībā aktīvi piedalās draudzes locekļi. Baznīcā prāvests L. Kundziņš ierīko altāri ar Sv. Terēzijas gleznu. Prāvestes J. Kārkles laikā baznīcu apšuj ar dēļiem, bet pie lielā altāra uzbūvē vēl 2 mazus altārīšus. Auces Romas katoļu baznīca ir pievilcīga ar savdabīgo koka apdari un interjeru.

Piemiņas zīme Ludvigam Teterim

Untitled 18.jpg - 72.78 KBZīme ievērojamam auceniekam, bijušajam Vecauces saimniecības direktoram Ludvigam Teterim veidota nepabeigtas mājas veidā, zīmes autors – tēlnieks Gļebs Panteļējevs.

Auces apkārtnē

Lielauces pils

Adrese: Lielauces pamatskola Lielauces pag. Dobeles raj.

Untitled 20.jpg - 83.58 KBLīdzīgi kā Jaunauces muižas pils, arī Lielauces pils celta baronu Mēdemu dzimtai 19. gs. pirmajā pusē. 1900. g. pils nodegusi, vēlāk daļēji pārbūvēta un atjaunota ampīra stilā, tai piešķirot manierīgu neoklasicisma stilizāciju. Pils Baltajā un Garajā zālē saglabājies interjers. Lielauces pils atrodas skaistā vietā Lielauces ezera krastā. Iepretim pilij ezera krastā iekārtota laipu taka, pa kuru var nokļūt līdz ezera spogulim un labāk apskatīt aizaugušo ūdenstilpni.

Vienā pils daļā darbojas Lielauces pamatskola.

Lielauces ezers

Untitled 22.jpg - 83.7 KB372 ha lielais ezers ir otrs lielākais rajonā. Ezeru ieskauj dzērvenēm bagātais Vīķu purvs. Krasti ir pārpurvojušies, tāpēc līdz ezeram no Lielauces pils ved gara dēļu laipa. Te atrodas arī akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” laivu bāze un putnu novērošanas tornis. Makšķerniekiem un vēžotājiem ezerā bieži gadās vareni lomi.


Pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pirmajai kaujai veltītais piemineklis Lielaucē

Kauja starp kalpakiešu Cēsu un Virsnieku rotu no vienas puses un 2. strēlnieku pulka karavīriem notika 1919. gada naktī no 15. uz 16. janvāri. Pelēkā granīta pieminekli atklāja 1934. gadā. Tas atrodas pie Otrā pasaules kara laikā sagrautās baznīcas drupām.

Ķeveles avoti

Untitled 16.jpg - 118.88 KBTautas ticējumi vēsta, ka senatnē avotu apkaimē mitis zintnieks, tāpēc ūdenim piemīt dziedinošs spēks. Ar Ķeveles avotiem saistīti iedvesmojoši nostāsti par Zviedrijas karali Kārli XII, kurš, dzerot avotu ūdeni, atguvis spēkus un veselību.
Šodien no aptuveni 4 m dziļās un 6 m platās gravas Kambara kalna pakājē izplūst vairāki avoti, kas, satekot kopā, veido nelielu strautu. Avoti joprojām ir populāra ūdens ņemšanas vieta, kas atrodas līdzās autoceļam.

Incēnu (Dobes) pilskalns

Untitled 24.jpg - 66.2 KBIncēnu pilskalns rakstītos avotos pirmoreiz minēts 1272. gadā Zemgales dalīšanas līgumā. Domājams, ka te bijis Dobes pilsnovada senais centrs un galvenais nocietinājums. Dzirdēts arī viedoklis, ka te atradusies Sidrabenes pils. No stāvā pilskalna paveras plašs skats uz apkārtni.

Bitenieka saimniecība „Lielvaicēni”

Tālrunis: 2916120

Untitled 26.jpg - 88.5 KBBitenieks Artūrs Grudovskis piedāvā ekskursiju pa ražotni, medus degustāciju un biškopības produktu iegādi.


Komentāri (1)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!
edwardkennethcredit@gmail.com
Tas ir, lai informetu plašu sabiedribu, ka mes dodam aizdevumus par letu un pieejamu procentu likmi par 2%, un uz laiku no 1 lidz 50 gadiem, un aizdevums var but eiro, dolaru vai marcinas, atkariba no aiznemeja izvele. Lai iegutu vairak informacijas, e-pasts: (expressloan@outlook.com). Sveicieni. Kenneth
29.03.2016. plkst. 14:30

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2019. gada 10. decembrī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Interesanti fakti

Taizemē kreisā roka tiek uzskatīta par netīru, tāpēc ar to nevajadzētu ēst. Tāpat, norādīšana uz kādu ar pirkstu tiek uzskatīta par rupju un nepieklājīgu, to var darīt tikai norādot uz objektiem vai dzīvniekiem, taču nekad uz cilvēkiem

Pasākumi

Doremi.lv pasniedz balvas. Triumfē Prāta Vētra

Lielākais latviešu mūzikas MP3 lejupielāžu portāls Doremi.lv apbalvojis triju vispieprasītāko dziesmu izpildītājus 2008. gadā – grupas Prāta Vētra un Linga, kā arī Lauri un Rūtu...